Valaistussuunnittelu

Valaistussuunnittelu liittyy oleellisesti sähkösuunnitteluun. Tekninen kehitys valonlähteissä tuo uusia mahdollisuuksia valaistukseen. Valolähteillä on oma tehtävänsä. Niin työpaikan ergonomisuus kuin myymälän tuotteiden oikea värintoisto mahdollistetaan oikeilla valinnoilla. Valolähteen sijainnilla on merkitystä. Valaistukseen liittyy myös pintojen materiaalit kuin väritkin. Valaistuksen onnistumista ei voida mitata pelkästään valonvoimakkuudella. Siihen vaikuttaa oleellisesti myös ympäristön pinnoista heijastuva valo.

Ihmiset ovat yksilöitä ja suhtautuvat valoon myös yksilöinä. Mitä vanhemmaksi käymme, sitä suuremmaksi tulee valon tarve jokapäiväisessä toiminnassamme. Valaistussuunnittelussa on myös otettava huomioon, kenelle valoa suunnitellaan. Väärin sijoitetut valaisimet ja näkökentässä olevat värien jyrkät rajapinnat saattavat aiheuttaa väsymystä työpaikalla. Syytä tähän ei välttämättä tiedosteta. Joillekin työpisteen valaistus on mukava ja jollekin taas liian kirkas. Tällöin valaistuksen on myös mukauduttava eri yksilöille.

Valaisimilta myös odotetaan ulkonäköä. Niiden on sovittava kokonaisuuteen. Neliö vai pyöreä, korkea vai matala, huomaamaton vai näkyvä? Hinta vai laatu vai molemmat? Kaikkeen löytyy onnistunut ratkaisu, vai löytyykö?

Parhaaseen mahdolliseen ratkaisuun aina kuitenkin pyritään yhteistyössä niillä resursseilla, mitä on käytettävissä. Vahva tuotetietous ja eri valonlähteiden ominaisuuden tunteminen auttaa valinnoissa.

Mikäli käytät sisustussuunnittelijaa valaistussuunnittelussa, huomioin sähkösuunnitelmassa valaisimien ominaisuudet ja niiden sopivuuden eri tilaluokkiin ja niiden liitettävyyden vaikka himmentimeen.